Pangantucan 5

Play by Gil Nambatac |

MGA KARAKTER

NONO : Trese (13) anyos; ang nag-inusarang nabuhi sa   pag-masaker sa  iyang pamilya.

LYDIA: Singkwenta (50) anyos; usa sa mga suod nga parente sa pamilya nilang Nono.

TON:  Kuwarentay (40) anyos; nangulo sa lokal nga Citizen Armed Forces Geographical Unit  CAFGU) sa ilang baryo. Adunay pamarog sama                              sa usa ka militar o pulis. Continue reading Pangantucan 5

Tanghaga Nga Miabot Sa Dakbayan Nga Gisubangan Sa Bulan

Poetry by Gil Nambatac |

Para ko mga pagari akn a mga Meranao ago so mga miyabiktima sa kabebethangan a mga Maute

Ika-baynte-tres nga adlaw sa Mayo 2017,
mingkuyanap ang bagang dag-om
sa dakbayan diin mosubang ang mabulokong bulan.
Kalit lang nangitom ang hangin
nga mihabol sa matag suok sa among inged.
Hinay-hinayng migawas sa mga liki sa kadalanan
ang mga alagad ni saitan nga miiwik
sa ilang daotang katuyoan ngadto sa mga lumulupyo,
diin gugmag kalinaw ang ilang gipatigbabaw.
Nangligid ang mga ulo nga maayo pang pagkakumbong,
sa mga putol nga mga kamot binugkosan sa mga rosaryo.
Kining mga alipores ni saitan
daw morag mananap-ihalas
nga nakabuhi sa ilang hawla.
Piyaka bungul-bungul so alobalob
iran a allahu akbar.

Continue reading Tanghaga Nga Miabot Sa Dakbayan Nga Gisubangan Sa Bulan