Silmugi

Fiction by Kenneth Michael Baba |

SA unahang bahin sa balay-lungsod sa Borbon, ubos sa taytayan, sa dili pa katungtong sa yuta sa Brgy. Cadaruhan, nahimutang ang halapad nga suba nga maoy silbing dangpanan sa mga nahisalaag nga tubig-tubod sa bungtod nga maamumahong dawaton sa dagat sa ubos, ang Silmugi. Bantogan kining subaa dili lamang tungod sa iyang kalapad ug dili sama sa uban, agianan kuno kini kaniadto sa usa ka bulawanong barko maong pasidunggan kini matag tuig diin saulogon sa mga taga Borbon ang Silmugi Festival. Uban sa selebrasyon mao ang tinuig nga paghandom sa mga hugunhugon mahitungod sa mitolohiya nga kauban sa mga lumot nga nagpailawom niining subaa. Continue reading Silmugi