Taliwala Sa Kahilom Ug Kawalaan

Alang kay Sharmaine Pearl Seno Better to fight for something than live for nothing. – General George S. Patton   2015 Kataposang adlaw na nako sa akong trabaho sa call center. Traynta na ka adlaw ang niagi paghuman...

Read More