aron ikaw nga setler masayod nganong di ko makiglabot anang inyong martial law

Poetry by Telesforo S Sungkit Jr |

kon did-an ka makagawas sa baryo,
dayon imbestigaron sa sundalo
kon ang bugas gipalit sobras usa ka kilo,
ug bun-ogon kay naalaan kang impakto, Continue reading aron ikaw nga setler masayod nganong di ko makiglabot anang inyong martial law

Invoking the word and unleashing its true power: the revelation of bagani’s twin – a plague of curses

Critical Essay by Telesforo S Sungkit Jr |

 

Igpamilinbilin hai ku Higaonon ha tag-angatan day alan.
This is dedicated to The Higaonon, the one whom we are waiting for.

 

Aman ta hibaya pa igbayang hu ABS-CBN su kaggamit dan hu lalang ha bagani, na maayad isab-isaben ta su kagsulisuli taini. Imba hari agsuliman su ABS-CBN hu kagdagahay hu Higaonon? Imba hari agpalimani hu ABS-CBN su kaglapid hu Higaonon? Imba harig kagayha su ABS-CBN hu kagpasipala hu piglamahan hu Higaonon? Continue reading Invoking the word and unleashing its true power: the revelation of bagani’s twin – a plague of curses