Silmugi

Fiction by Kenneth Michael Baba |

SA unahang bahin sa balay-lungsod sa Borbon, ubos sa taytayan, sa dili pa katungtong sa yuta sa Brgy. Cadaruhan, nahimutang ang halapad nga suba nga maoy silbing dangpanan sa mga nahisalaag nga tubig-tubod sa bungtod nga maamumahong dawaton sa dagat sa ubos, ang Silmugi. Bantogan kining subaa dili lamang tungod sa iyang kalapad ug dili sama sa uban, agianan kuno kini kaniadto sa usa ka bulawanong barko maong pasidunggan kini matag tuig diin saulogon sa mga taga Borbon ang Silmugi Festival. Uban sa selebrasyon mao ang tinuig nga paghandom sa mga hugunhugon mahitungod sa mitolohiya nga kauban sa mga lumot nga nagpailawom niining subaa. Continue reading Silmugi

Ang Pulang Tulabong

Fiction by John Rolly Son |

DUGAY na nakong gitago kining mga panghitaboa– mga napulog lima ka tuig na tingali ang minglabay. Kini ang akong ikabilin nga magsaysay sa mga kahibulongang nasaksihan nako kuyog ang akong amahan kaniadtong misubol pa sa kabatan-on akong edad. Tinuod gyod ni, ug ang akong sunog nga kamot ang makapamatuod niining maong kasugiran. Continue reading Ang Pulang Tulabong

UberX

Fiction by Gari Jamero |

I have been waiting for this for quite some time, but I can’t quite figure out the reason why. I used to be wary of going home; a particular disagreeable portion of the time spent there was getting bombarded with questions like, “When are going to get married?”, or “When are you going to settle down and start your practice here in town?” Every damn time. Continue reading UberX