Human sa Pista

Ingon ini ang kataposang esena
human sa pista sa kagabhion—

dala lang ang salin
sa imong pansit sotanghon
ug salin sa usa ka botelya
nga bino nga imong gipangayo
kanako, gabarog ko sa gawas
samtang ikaw gatindog dapit
sa kang-a nga pultahan.
Nagtinan-away ra ta.
Samtang ako wala magkadimao
ang kuwelyo ug hinapay,
ikaw matahom gihapon
bisag tuod gablusa lang.
Gihatag nimo ang salin
sa kasadya: usa
ka halok sa aping. Dayon
nabati ko ang diyotayng hapak
sa hangin sa pagsera
sa pultahan. Ug human na
ang Overnight Service. 

Mipadulong ko sa eskina diin
gihanggab ko ang unsay nabilin
sa akong kalag. Natilawan gihapon tika
taliwala sa nagkasagol nga lami.
Mihanggab ko usab aron unta masimhot
ang imong alimyon, apan mialisngaw
ang baho sa gapus-aw nga aspalto,
dihang nagtagaktak ang mga lusok
gikan sa gabagang dag-om. Giyarok ko
ang salin sa bino. Nangluwa ko ug gilabay
ang sotanghon sa basurahan.
Wala ko molingi sa akong giagian—
wala nay mabalikan. Mipadayon ko
og labang samtang naniid sa mga lim-aw
sa kadalanan daw tanang nanghitabo
mahimong tuboran sa berso o kasayoran.
Oo, daghan pang pista nga maduaw-panaw,
apan sa karon mihangad ko daw gatubag
sa dalugdog, sige, padayon lang…
hangtod ang mga pulong
naanod duyog sa sulog
sa gabanaw nga kanal.

Basâ basa (Xavier University Press 2018) nga ma-order sa bit.ly/basabasa 

Newsletter Subscription

I want to be updated with the latest news from Payag Habagatan.