Noli Me Tangere

Poetry by Mariel Alonzo |

                                     John 20:17

in a rural mass, a deaf woman
sitting on a pew answers the catechism
with babbles.

vowels expand rounding with air, but does not
sever from her throat. no matter how deep
the wind fists, her drums won’t sound.

Continue reading Noli Me Tangere

Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Critical Essay by The Editors |

Sa panahon nga ang alternative ‘facts’ nagamit nga hinagiban (mihatag sab kinig gahom sa way utas nga pagtuo sa usa ka naghariharing naratibo), daw ang pagsulat sa papel nahimong mahinungdanon, kon ang kining mga sinulat nagpasabot nga mohatag og dalan alang sa eksaminasyon sa kaugalingon, aron mabutyag ang tinahian sa minao-mao nga atong gihabi libot kanato, libot sa kalibotang pagtan-aw, ug sa kamatuoran. Apan kita mangutana, unsa tuod kadaghan ang kayabag nga maantos sa usa ka tawo? Unsaon pagsulat sa usa ka tawo taliwala sa nawong sa paralisis? Kay ang gahom sa paggama og mitong pasista di mohunong, bisan ang mga magsusulat di kahimo og pahunong niini, bisan pag mosugod pa kitas labing takdo ug labing gamay nga detalye. Ug bisan pa tingali mosukot pa tag daghang sinulat. Di sab gyod ta makadahom ug makasulti, bisan sa atong kasalmotan o pag-apil-apil sa kalibotan, og “Husto na kini.” Di gyod. Nungka.

Continue reading Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Southern Authors No. 1 — Christian S Baldomero, Adeva Jane Esparrago, and Melrein John Viado on Writing Young

Featured Authors by Alton Melvar Dapanas |

This 16 December 2017, writers collective Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC) will launch three titles—Christian S Baldomero’s “When The World Offers You Loneliness”, Adeva Jane Esparrago’s “Do Not Fall In Love With A Poet: Collected Spoken Word Poems (2013-2017)”, and Melrein John Viado’s “Mula Sa Ikatlong Palapag: Mga Piling Tula”—under its publication arm Bulawan Books.

Continue reading Southern Authors No. 1 — Christian S Baldomero, Adeva Jane Esparrago, and Melrein John Viado on Writing Young

Filipino Gothic

Fiction by Daphne Anne Martinez |

1.
You wake up ten minutes before your alarm rings. You have been waking up ten minutes before your alarm rings for the past two weeks. You check your phone; you’ve left it charging overnight. The battery is at 87% – an improvement from yesterday’s 86%. It was 85% before that.

You idly wonder what will happen when you wake up to a 100% battery charge.

Continue reading Filipino Gothic

Pagsangpit ni Libulan: Editoryal nga Manipesto sa Panginahanglan og Antolohiyang Queer sa Habagatan

Critical Essay by The Editors |

Walay makapangutana sa among pagpili sa pinulongan ug sa genre. Ang lokal nga katitikan o literature (panagsang gimarkahan og “regional” sa mga nabuta sa sentrong panglantaw sa oryentasyon, nga unta dapat tawgong nagkalain-laing Nasodnong katitikan), kining katitikang lokal usa sa mga bahin sa among mahuknayon ug malalangong interes. Mosuwat tag mga balak, prosa, gumalaysay ug drama sa pinulongang Binisaya. Mobasa sab og mga katitikang sinuwat sa Binisayang pinulongan. Mao kami nagkugi aron makamugna ug makasabot sa bag-ong mga saysay o asoy ug mga ideyolohiya kon diin nasilo ang among interes.

Masulob-ong hunahunaon, nga adunay tinong kahasol nga mihatag sab og kalisang: may kakulang. Adunay kal-ang o gintang nga tataw namong nakita apan wala kini nahatagan og atensiyon ug wa sab kini na adres. Bisan sa pagdagsang sa banggiitang mga magsusulat sa Binisayang katitikan nga silang Vicente Vivencio Bandillo, Junne Canizares, Austrelgena Espina-Moore, Marcel Navarra, Arturo Peñaserada, Ester Tapia, Macario Tiu, Don Pagusara, ug Gardiopatra Quijano nga ang katahom ug istilo makita nas mga obra nilang Corazon Almerino, Richel Dorotan, Cindy Velasquez, ug ubp., apan ang queer nga kailhanan sa katitikan sa nasod nga gisulat sa Binisayang pinulongan nagpabiling kuwang sa representasyon ug hapit di nalang gani makita.

Diri misulod ang Libulan Binisayang Antolohiya sa Katitikang Queer. Mitanyag kining mga magsusulat nga queer ug kaanib nga straight gikan sa Kabisay-an ug Mindanao og bantawan o entablado nga ang pagka-queer ug pagkalahi sa uban kay gisaulog. Pinaagi niining antolohiya nga mapatik kausa sa duha ka tuig, mitanyag sab kinig benyu sa mga magsusulat nga queer, queer nga karakter o persona sa mga obra, ug sensibilidad nga queer nga midawat sa tanang genre, nga wa miilag word-limit o kon halinonon ba kinis publiko o magbabasa. Pinaagi niining yanong antolohiya, mihatag kitag espasyong dili kasangaran nga ang magsusulat ug ang ilang mga sinulat minugna pinaagi sa ekspiremento ug kining mga obra gisukod ang limitasyon sa mga genre ug pinulongan nga alang sa mga magsusulat kini angayan.

Kami matinud-anong naglaom nga mamahimo ang Libulan nga usa ka ganghaan alang sa usa ka rebolusyon sa katitikan. Ang Binisaya usa ka pinulongan sa mga mamaayo ug banggiitang magsusulat apan gamay ra sa ilang mga obra (ug atong mga obra) ang nabasa kaysa sa Ingles o Tagalog nga mga sinuwat, kay lagi ang pilianan sa mga magbabasa limitado. Ang mga nasodnong katitikan sa Binisayang pinulongan padayong misaad ug gibarongan ang kining mga saad sa pipila na ka mga siglo. Ug kami gustong ipadayon ang kining mga saad alang sa mga magbabasa ug mga magsusulat.

Kini usa ka adbokasiya, usa ka pakigbisog sa Nasodnong katitikan dili lang sa Iningles o sa Tagalog. Ang Nasodnong katitikan kay kinahanglang multilingual, usa ka repleksiyon sa kamatuoran ug konteksto sa mga tawo gawas sa Manila o ulohan.

Unya, unsa naman? Sa atong nahibaw-an dili kita kinahanglang makontento sa unsa ray naandan.

Kini ang saktong takna nga kita molugwa.