Call for Submissions: HALAD: Mindanao Harvest for the 21st Century

Announcements by The Editors |

‘HALAD: Mindanao Harvest for the 21st Century’, a literary anthology, is now accepting poems, short stories, creative nonfiction/essays, and one-act plays in English, Filipino, and Binisaya written by established and emerging writers born and/or based in Mindanao.

This anthology aims to gather in one book some of the best new Mindanao writings for possible use by high school and college teachers handling 21st Century Philippine Literatures from the Region.

Continue reading Call for Submissions: HALAD: Mindanao Harvest for the 21st Century

Southern Authors No. 2 — Johanna Michelle Lim on Distance, Sense-making, and Travel Writing

Featured Authors by Alton Melvar Dapanas |

Johanna Michelle Lim is an essayist and travel writer based in Cebu City. After university, she became involved in advocacies like poverty alleviation and education, during which she started her long excursions around the Philippines and Southeast Asia. She has been a fellow at the 54th Silliman University National Writers’ Workshop and has a forthcoming work at Mindanao Odysseys: A Collection of Travel Essays on Mindanao. She will launch her first collection of travel essays this February 2018 called What Distance Tells Us.

Continue reading Southern Authors No. 2 — Johanna Michelle Lim on Distance, Sense-making, and Travel Writing

Noli Me Tangere

Poetry by Mariel Alonzo |

                                     John 20:17

in a rural mass, a deaf woman
sitting on a pew answers the catechism
with babbles.

vowels expand rounding with air, but does not
sever from her throat. no matter how deep
the wind fists, her drums won’t sound.

Continue reading Noli Me Tangere

Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Critical Essay by The Editors |

Sa panahon nga ang alternative ‘facts’ nagamit nga hinagiban (mihatag sab kinig gahom sa way utas nga pagtuo sa usa ka naghariharing naratibo), daw ang pagsulat sa papel nahimong mahinungdanon, kon ang kining mga sinulat nagpasabot nga mohatag og dalan alang sa eksaminasyon sa kaugalingon, aron mabutyag ang tinahian sa minao-mao nga atong gihabi libot kanato, libot sa kalibotang pagtan-aw, ug sa kamatuoran. Apan kita mangutana, unsa tuod kadaghan ang kayabag nga maantos sa usa ka tawo? Unsaon pagsulat sa usa ka tawo taliwala sa nawong sa paralisis? Kay ang gahom sa paggama og mitong pasista di mohunong, bisan ang mga magsusulat di kahimo og pahunong niini, bisan pag mosugod pa kitas labing takdo ug labing gamay nga detalye. Ug bisan pa tingali mosukot pa tag daghang sinulat. Di sab gyod ta makadahom ug makasulti, bisan sa atong kasalmotan o pag-apil-apil sa kalibotan, og “Husto na kini.” Di gyod. Nungka.

Continue reading Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Southern Authors No. 1 — Christian S Baldomero, Adeva Jane Esparrago, and Melrein John Viado on Writing Young

Featured Authors by Alton Melvar Dapanas |

This 16 December 2017, writers collective Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC) will launch three titles—Christian S Baldomero’s “When The World Offers You Loneliness”, Adeva Jane Esparrago’s “Do Not Fall In Love With A Poet: Collected Spoken Word Poems (2013-2017)”, and Melrein John Viado’s “Mula Sa Ikatlong Palapag: Mga Piling Tula”—under its publication arm Bulawan Books.

Continue reading Southern Authors No. 1 — Christian S Baldomero, Adeva Jane Esparrago, and Melrein John Viado on Writing Young