CALL FOR EMERGING WRITERS FROM THE VISAYAS: The 2019 Cebu Young Writers Studio

Announcements by The Editors |

The Libulan Queer Collective, a writers bloc of queer poets, essayists, fictionists, and playwrights from the southern Philippines, in partnership with YOUTeacH Philippines-Central Visayas and young writers collective Hablon, is now accepting applications to the 2019 Cebu Young Writers Studio to be held in February 2019 in Cebu City. Continue reading CALL FOR EMERGING WRITERS FROM THE VISAYAS: The 2019 Cebu Young Writers Studio

Libulan Queer Collective set to launch Dan-ag Literary Journal of Central Visayas

Announcements by The Editors |

 

The Dan-ag Literary Journal of Central Visayas is a journal of contemporary literatures and visual arts from or about the islandic Central Visayas region — Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor. The name of the journal means “glow” or “gleam” and is befitting of its mission: the revisiting and celebrating of the Visayan identity.  Themed “rebirth,” its maiden issue will be launched on January 2019.

Dan-ag Literary Journal of Central Visayas editorial board is composed of Rudy Aviles (editor for drama), CD Borden (editor for fiction), Johanna Michelle Lim (editor for essay and creative nonfiction), and Cindy Velasquez (editor for poetry). R Joseph Dazo serves as the general editor. Other writers and artists from the region will serve as journal consultants.

The journal is a project of the Libulan Queer Collective, a network of writers from the southern Philippines.

Libulan Queer Collective organizes 2018 Cebu Young Writers’ Studio

Announcements by R Joseph Dazo |

9 to 10 February 2018 — The Libulan Queer Collective, in partnership with YouTeach Philippines-Central Visayas and the University of Cebu-Banilad, organized the 2018 Cebu Young Writers’ Studio at the AVR 2, 8F Main Building of the University of Cebu-Banilad.

Continue reading Libulan Queer Collective organizes 2018 Cebu Young Writers’ Studio

Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Critical Essay by The Editors |

Sa panahon nga ang alternative ‘facts’ nagamit nga hinagiban (mihatag sab kinig gahom sa way utas nga pagtuo sa usa ka naghariharing naratibo), daw ang pagsulat sa papel nahimong mahinungdanon, kon ang kining mga sinulat nagpasabot nga mohatag og dalan alang sa eksaminasyon sa kaugalingon, aron mabutyag ang tinahian sa minao-mao nga atong gihabi libot kanato, libot sa kalibotang pagtan-aw, ug sa kamatuoran. Apan kita mangutana, unsa tuod kadaghan ang kayabag nga maantos sa usa ka tawo? Unsaon pagsulat sa usa ka tawo taliwala sa nawong sa paralisis? Kay ang gahom sa paggama og mitong pasista di mohunong, bisan ang mga magsusulat di kahimo og pahunong niini, bisan pag mosugod pa kitas labing takdo ug labing gamay nga detalye. Ug bisan pa tingali mosukot pa tag daghang sinulat. Di sab gyod ta makadahom ug makasulti, bisan sa atong kasalmotan o pag-apil-apil sa kalibotan, og “Husto na kini.” Di gyod. Nungka.

Continue reading Ang Pagsulat sa Panahon sa Pasismo ug Pagpatay: Pagsupak sa Libulan Queer Collective sa Martial Law

Pagsangpit ni Libulan: Editoryal nga Manipesto sa Panginahanglan og Antolohiyang Queer sa Habagatan

Critical Essay by The Editors |

Walay makapangutana sa among pagpili sa pinulongan ug sa genre. Ang lokal nga katitikan o literature (panagsang gimarkahan og “regional” sa mga nabuta sa sentrong panglantaw sa oryentasyon, nga unta dapat tawgong nagkalain-laing Nasodnong katitikan), kining katitikang lokal usa sa mga bahin sa among mahuknayon ug malalangong interes. Mosuwat tag mga balak, prosa, gumalaysay ug drama sa pinulongang Binisaya. Mobasa sab og mga katitikang sinuwat sa Binisayang pinulongan. Mao kami nagkugi aron makamugna ug makasabot sa bag-ong mga saysay o asoy ug mga ideyolohiya kon diin nasilo ang among interes.

Masulob-ong hunahunaon, nga adunay tinong kahasol nga mihatag sab og kalisang: may kakulang. Adunay kal-ang o gintang nga tataw namong nakita apan wala kini nahatagan og atensiyon ug wa sab kini na adres. Bisan sa pagdagsang sa banggiitang mga magsusulat sa Binisayang katitikan nga silang Vicente Vivencio Bandillo, Junne Canizares, Austrelgena Espina-Moore, Marcel Navarra, Arturo Peñaserada, Ester Tapia, Macario Tiu, Don Pagusara, ug Gardiopatra Quijano nga ang katahom ug istilo makita nas mga obra nilang Corazon Almerino, Richel Dorotan, Cindy Velasquez, ug ubp., apan ang queer nga kailhanan sa katitikan sa nasod nga gisulat sa Binisayang pinulongan nagpabiling kuwang sa representasyon ug hapit di nalang gani makita.

Diri misulod ang Libulan Binisayang Antolohiya sa Katitikang Queer. Mitanyag kining mga magsusulat nga queer ug kaanib nga straight gikan sa Kabisay-an ug Mindanao og bantawan o entablado nga ang pagka-queer ug pagkalahi sa uban kay gisaulog. Pinaagi niining antolohiya nga mapatik kausa sa duha ka tuig, mitanyag sab kinig benyu sa mga magsusulat nga queer, queer nga karakter o persona sa mga obra, ug sensibilidad nga queer nga midawat sa tanang genre, nga wa miilag word-limit o kon halinonon ba kinis publiko o magbabasa. Pinaagi niining yanong antolohiya, mihatag kitag espasyong dili kasangaran nga ang magsusulat ug ang ilang mga sinulat minugna pinaagi sa ekspiremento ug kining mga obra gisukod ang limitasyon sa mga genre ug pinulongan nga alang sa mga magsusulat kini angayan.

Kami matinud-anong naglaom nga mamahimo ang Libulan nga usa ka ganghaan alang sa usa ka rebolusyon sa katitikan. Ang Binisaya usa ka pinulongan sa mga mamaayo ug banggiitang magsusulat apan gamay ra sa ilang mga obra (ug atong mga obra) ang nabasa kaysa sa Ingles o Tagalog nga mga sinuwat, kay lagi ang pilianan sa mga magbabasa limitado. Ang mga nasodnong katitikan sa Binisayang pinulongan padayong misaad ug gibarongan ang kining mga saad sa pipila na ka mga siglo. Ug kami gustong ipadayon ang kining mga saad alang sa mga magbabasa ug mga magsusulat.

Kini usa ka adbokasiya, usa ka pakigbisog sa Nasodnong katitikan dili lang sa Iningles o sa Tagalog. Ang Nasodnong katitikan kay kinahanglang multilingual, usa ka repleksiyon sa kamatuoran ug konteksto sa mga tawo gawas sa Manila o ulohan.

Unya, unsa naman? Sa atong nahibaw-an dili kita kinahanglang makontento sa unsa ray naandan.

Kini ang saktong takna nga kita molugwa.