Tanghaga Nga Miabot Sa Dakbayan Nga Gisubangan Sa Bulan

Poetry by Gil Nambatac |

Para ko mga pagari akn a mga Meranao ago so mga miyabiktima sa kabebethangan a mga Maute

Ika-baynte-tres nga adlaw sa Mayo 2017,
mingkuyanap ang bagang dag-om
sa dakbayan diin mosubang ang mabulokong bulan.
Kalit lang nangitom ang hangin
nga mihabol sa matag suok sa among inged.
Hinay-hinayng migawas sa mga liki sa kadalanan
ang mga alagad ni saitan nga miiwik
sa ilang daotang katuyoan ngadto sa mga lumulupyo,
diin gugmag kalinaw ang ilang gipatigbabaw.
Nangligid ang mga ulo nga maayo pang pagkakumbong,
sa mga putol nga mga kamot binugkosan sa mga rosaryo.
Kining mga alipores ni saitan
daw morag mananap-ihalas
nga nakabuhi sa ilang hawla.
Piyaka bungul-bungul so alobalob
iran a allahu akbar.

Continue reading Tanghaga Nga Miabot Sa Dakbayan Nga Gisubangan Sa Bulan