Pagsangpit ni Libulan: Editoryal nga Manipesto sa Panginahanglan og Antolohiyang Queer sa Habagatan

Walay makapangutana sa among pagpili sa pinulongan ug sa genre. Ang lokal nga katitikan o literature (panagsang gimarkahan og “regional” sa mga nabuta sa sentrong panglantaw sa oryentasyon, nga unta dapat tawgong...

Read More